آدم و حوا شروعی پیچیده

خداوند آدم را آفرید و برای عدم تنهایی او، حوا از جنس مؤنث را در کنار آدم در بهشت قرار داد. آدم با آمدن حوا تصور میکرد همدل و همیاری دارد و تا همیشه در کنار هم در بهشت خوشبختند (زرشک!). اما این خوشی طولی نکشید چون حوا نتوانست جلوی شکم صاحب مرده اش را بگیرد و از آن میوه ی شیطانی مرگش کرد و باعث ذلت آدم در درگاه خداوند و انتقال آن ها از بهشت زیبا و پرنعمت به این زمین خاکی شد و حوا که نیشش تا بناگوش باز بود چندین بار از آدم معذرت خواهی کرد، اما آدم تنها به این فکر میکرد که چگونه از هم جنسِ حوا شدن فرزندانشان جلوگیری کند، اما دریغ از آن که این تازه شروعی برای حواهای بعدی بود...

                                                                    (نقل از امیر)

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
DJ HAMID

حقا که پشت سریه سابق خودم بودی داشاخ!حقا[قهقهه] دمت گرم باحال بود یه خورده(البته فقط یه خورده.پرو نشی ها!)حال کردم. فکر می کنم این وبلاگ پر بیننده ای شه!منو تو پیوندا اینم بذار![خنده][سبز]