آغازِ بی پایان یک نا شناخته

خداوند آدم را آفرید و برای عدم تنهایی او، حوا از جنس مؤنث را در کنار آدم در بهشت قرار داد. آدم با آمدن حوا تصور میکرد همدل و همیاری دارد و تا همیشه در کنار هم در بهشت خوشبختند. اما این خوشی طولی نکشید چون حوا نتوانست جلوی شکم صاحب مرده اش را بگیرد و از آن میوه ی شیطانی مرگش کرد و باعث ذلت آدم در درگاه خداوند و انتقال آن ها از بهشت زیبا و پرنعمت به این زمین خاکی شد و حوا که نیشش تا بناگوش باز بود چندین بار از آدم معذرت خواهی کرد، اما آدم تنها به این فکر میکرد که چگونه از هم جنسِ حوا شدن فرزندانشان جلوگیری کند، اما دریغ از آن که این تازه شروعی برای حواهای بعدی بود...

                                                                    (نقل از خودم)

/ 2 نظر / 33 بازدید
نیما

سلام خوبین؟ وب بسیار زیبایی دارید. آپ کردم خوشحال میشم به ما سر بزنید

یه بنده خدایی

بارک الله خوب نوشتی فکر نمیکردم از خودت باشه!!!!